Mattiasaf Rolén


mattias.af.rolen@gmail.com |
0708-710831(work)
Summary
Mattias är en lagspelare med bra förmåga att komma till avslut. Han är initiativrik, driven och har hög stresströskel. Mattias är social, gillar utmaningar och är en ansvarsfull person med god organisationsförmåga. Mattias har bl.a. arbetat med utredningar inom informationssäkerhet. Han har också arbetat med utformning av arbetsmetoder (processer), riktlinjer, handböcker och instruktioner. Mattias är van att arbeta med många parallella uppgifter vilket bl.a. bidrar till kontinuitet och stabilitet i en informations- och IT-säkerhetsorganisation.
Skills
 • Information Security Management
 • Information Security
 • ISO 27000
 • Joomla
 • IT Management
 • IT Strategy
 • Project Management
 • Atlassian JIRA
 • Security
 • Computer Security
 • CSS
 • Web Development
 • Issue Management
 • Business Continuity Planning
 • Information Security Awareness
 • Crisis Commander
 • Riskanalys
 • EPI-server (redaktör)
 • Utredningar/granskningar
 • Usability
 • XHTML
 • WordPress
 • Complianceportal
 • ISO 27001
 • Compliance
 • Microsoft Office
 • SugarCRM
 • Linux Server
 • Windows Server
 • vScope
 • Social Media Marketing
 • Web Design
 • Adobe Creative Suite
 • CSS3
 • Visio
 • MS Project
 • Communication Design
 • Risk Management
 • Atlassian Confluence
 • Google Analytics
Experience
 • Incoll Information Management AB
  August 2014-Present

  Owner
  Projektledning, försäljning och installation av saluförda produkter. Företagsutveckling, bland annat samarbetsplattform (confluence), införande och underhåll av Wordpress och Joomla, utvärdering av nya produkter och affärsområden. Marknadsplaner och affärsplaner. Varumärkes uppbyggnad, google analytics.
 • Förvaltning för utbyggd tunnelbana
  July 2014-Present

  Informationssäkerhetssamordnare
  Ansvarar för uppbyggnad och införande av informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsorganisation för förvaltningen.
 • Sallstrom Consulting
  December 2008-Present

  Owner
  (Compliance, Riskanalyser, JIRA, compliance portal) Framtagande av arbetsätt runt efterlevnad av regler. Erfarenhet av att införa compliance verktyg (compliance portal)in i verksamheter. Erfarenhet av att klassificera information. Införande, utveckling och administration av JIRA. Andra områden där jag har erfarenhet är framtagande och införande av regelverk för informationssäkerhet.
 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting
  December 2009-June 2014

  informationssäkerhetskonsult
  Genomför riskanalyser, informationssäkerhetsklassificeringar men även till införande och administration av Compliance portal och JIRA. Tar även fram instruktioner, handböcker och riktlinjer för organisationen baserat på ISO27000 samt publicering på intranätet.
 • Stockholm Public Transport (SL),
  December 2006-December 2008

  Informations- och IT-säkerhetssamordnare
  (Informationssäkerhet, IT-säkerhet, projektledning, PROPS) Arbetade med IT-kontinuitetsplanering, uppföljning och åtgärder. Även uppgifter som kravanalytiker, målgruppsanalys och EPI-serverredaktör. Andra områden var framtagande av riktlinjer för informationssäkerhet samt där tillhörande instruktioner.
 • Stockholm Public Transport (SL)
  January 2007-December 2007

  Utbildare informationssäkerhet
  (Projektledning, utbildning, informationssäkerhet) Jag drev ett projekt (PROPS) med syfte att förmedla information och implementera rutiner för informationssäkerhet.
 • -
  January 2006-December 2006

  Affärsutvecklare
  Identifierade problemområde i restaurangbranschen och skapade konceptuell lösning genom IT-användande i organisationen via handenheter snarare än stationära enheter. Framtagande av system och genomförande av testpilot på McDonald’s.
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
  March 2003-June 2003

  Informationssäkerhetskonsult
  (informationssäkerhet, riktlinjer, ISO27000) Framtagande av regler och riktlinjer för informationssäkerhet baserat på ISO27000
 • Stockholms stad
  October 2002-December 2002

  Informationssäkerhetskonsult
  (arbetsprocesser, informationssäkerhet, offentlig förvaltning) Framtagande av arbetsbeskrivning och -processer för IT-säkerhetssamordnare.
 • Dataföreningen
  April 2002-June 2002

  Informationssäkerhetskonsult
  (PUL, personuppgiftsombud, säkerhet) Tog fram en checklista för PUL för att stötta personuppgiftsombuden i deras arbete att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Arbetet resulterade bland annat i ett omnämnande i Computer Sweden.
Education
 • Stockholms universitet
  2003- 2006

  IT och kommunikationsvetenskap
 • Kvalificerad Yrkes Utbildning i Enköping
  2001- 2003

  Kavificerad Yrkes Examen,Informationssäkerhet
 • Studiefrämjandet
  2000- 2001

  Webdesign
Recommendations
 • "Mattias har varit entusiastisk i de uppgifter han utfört inom informationssäkerhetsområdet, han är även en duktig administratör och lojal uppdragstagare och medarbetare."
  TorstenRegenholz
Go to top