Informationssäkerhet

Sallstrom Consulting hjälper dig med uppbyggnad eller utveckling av din informationssäkerhetsorganisation.  Vi har en gedigen erfarenhet av utveckling och anpassning av policy, riktlinjer och instruktioner inom området.

Vi har kunskaper inom

  • Riskanalyser
  • Ledningsystem för informationssäkerhet (LIS)
  • Uppföljning av regler inom området
  • Krav inom området
  • Awereness, bl.a utbildning och information inom området

Kontakta oss för mer information eller dialog om hur vi kan hjälpa dig att säkra informationen i ditt företag!

Säkerhetsskydd

Sallstrom Consulting utvecklar och bygger upp säkerhetskyddsorganisationer. Vi hjälper dig att bl.a. få på plats säkerhetsskyddsavtal, -utbildning och -instruktioner. 

 

 

Go to top